સંગ્રહ

બસ એક વાર…


બસ એક વાર
તમારી પાસે મારી કોઈ જ
માંગ નથી.
બસ,
મારે તમને એટલું જ કહેવું છે
… કે
જયારે તમે હિંસા તરફ વળો
એ પહેલા,
બસ એક વાર
ફૂલોના ચહેરા જોજો
કોઈ પંખીનું ગીત સાંભળજો
રમતા બાળકોમાં થોડું રમી લેજો
વૃક્ષોને વહાલ કરજો
મજુરી કરતા ગરીબ લોકોની વચ્ચે જઈ
છુટ્ટા હાથે થોડાક ચુંબન વેરજો
આકાશને બાથમાં લેજો
ખેડૂતોના હાથ-પગમાં ચોંટેલી માટીમાં
આખા વિશ્વને જોજો
ને છેલ્લે
આ ધરતીને સલામી ભરજો
બસ એક વાર
હિંસા તરફ વળો એ પહેલા…
-વર્ષા બારોટ
(નવનીત સમર્પણ ડીસેમ્બર ૨૦૧૧ ના
અંકમાં પ્રગટ થયેલ કૃતિ)

Advertisements

શ્વાસ!


નવનીત સમર્પણ ના સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૯ ના અંકમાં શબ્દ સાધના પરિવાર ના સક્રિય સદસ્ય,કવિયત્રી ,અને લેખિકા એવા વર્ષાબેન બારોટની એક રચના વિધાર્થીઓને શાળાઓમાં વેકેશન પડે એ સાથે માણીએ.. જે અહીં નવનીત સમર્પણના અંકમાંથી સ્કેન કરીને મુકેલી છે એ સાથે હરિકૄષ્ણ પાઠક ની રચના પણ માણવા જેવી છે