કાવ્યોત્સવ


૧૫-૦૪-૨૦૧૮ રવિવારના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે શ્રી નવીનચંદ્ર ડાહ્યાલાલ મોદી ભવન, વિદ્યામંદિર કેમ્પસ, ગેટ નં. ૪, ગણેશપુરા રોડ, પાલનપુર ખાતે શબ્દ સાધના પરિવાર -બનાસકાંઠા અને વિદ્યામંદિર ટ્રસ્ટ, પાલનપુર આયોજિત કાવ્યોત્સવ એટલે કે ‘મુશાયરો’ રાખવામાં આવેલ છે.

નવોદિત ગઝલકારો અને પાલનપુરના આંગણે પ્રથમ વાર આવતા શાયરોને પ્રોત્સાહિત કરવાં અચુક પધારજો..

 

 

05327f4e-f61a-4372-86f1-aa0a8ec6b3a9

કાવ્યોત્સવ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s