ગમતી Girl friend નું ગીત


College ના બાંકડે બઠેલી જોઈ Bike ને Break હું મારું,

વાતોમાં Time એવો વહી જાય, ક્યાંક ઊતરી પડે અંધારું.

Jeans ને T-shirt નું કરે Matching

એવું મારી એની વચ્ચે થાતું,

Spray ની સુગંધ એવી ફેલાય

ક્યાંક મન Lip stick માં સમાતું.

હળવેકથી Smile એ એવી આપે ને હૈયું ભીજાઈ જતું, પ્યારું !

College ના બાંકડે બઠેલી જોઈ Bike ને Break હું મારું,

Sunday ની રજા ને Hotel નું ભોજન

મારી ખાધેલી Item એને બહુ ભાવે,

Talkies ને Garden મળવાનું સ્થળ

પાછી સપનામાં રોજ એ આવે.

છૂટ્ટા પડીએ ત્યારે Cell phone કેવો સાચવે સગપણ અમારું,

College ના બાંકડે બઠેલી જોઈ Bike ને Break હું મારું,

Advertisements

4 thoughts on “ગમતી Girl friend નું ગીત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s