કોઈ


તેથી જ એમાં ઓટ ને ભરતી હશે.
સાગર મહીં કો’ માછલી રડતી હશે.

મંઝિલ બધાને ના મળે આ રાહમાં,
એમાં દુઆઓ પણ ઘણી ભળતી હશે.

સંગાથમાં તારા હતી કેવી સુંદર !
શું સાંજ એ રીતે હવે ઢળતી હશે.

છે હાથમાં સુખો જ તો હું શું કરું ?
મારી હથેળી એમને ગમતી હશે.

નજરો મળે આંખો ઢળે તો ઠીક છે ,
સમજીને થોડી આ ગઝલ બનતી હશે.

-જોષી મેહુલ કુમાર .આઈ

Advertisements

One thought on “કોઈ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s