બાળગીત


સૂરજદાદા સામે જઈને બાળક એવું બોલ્યું
સવાર કેરું બારણું દાદા શીદને પાછું ખોલ્યું?
આવ્યા છો તો આવો તમને
વાત કરું હું મારી
કુમળી શી આ વયમાં મારે
કેવી છે લાચારી
કે.જી ની આ એ.બી.સી.એ બાળપણ મારું રોળ્યું,
સવાર કેરું બારણું દાદા શીદને પાછું ખોલ્યું?
થાતું મનમાં રોજ સવારે
નીંદર મીઠી માણું
ને સ્વપ્નપરીની સાથે રોજે
ગાઉં મજાનું ગાણું.
ભણતરના આ ભારે મારું સપનું હાથમાં ચોળ્યું
સવાર કેરું બારણું દાદા શીદને પાછું ખોલ્યું?
મમ્મીપપ્પા રોજે મારા હાથોમાં
અરમાનો મોટા મુકતાં
ને આશ ભરેલી આંખોને ,ગાલોને
મારા ચુમવાનું એ ચુકતાં
રમવાનું તો નામ નહીને ભણવાનું બસ મારા માથે ઢોળ્યું
સવાર કેરું બારણું દાદા શીદને પાછું ખોલ્યું?
ધીંગામસ્તીનો સમય ગયોને
ગઈ દાદીથી પરીઓની વાતો
પપ્પાના કોમ્પ્યુટરને મમ્મીની ટીવીએ
મારી વીંધી નાખી રાતો .
સાચુ કહેજો દાદા પાછું જડશે બાળપણ ખોળ્યું?
સવાર કેરું બારણું દાદા શીદને પાછું ખોલ્યું?

-વર્ષા બારોટ ,

Advertisements

2 thoughts on “બાળગીત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s