વાત મારી સાંભળી !


કેટલી સહેલાઈથી જો આરઝૂ મારી ફળી !

મેં કદિ ધાર્યું ન’તું કે આમ એ જાશે મળી.

સાંભળી’તી વાત કે એ છે બહુ મગરૂર,પણ;

કેટલી ધીરજ ધરીને વાત મારી સાંભળી !

ઓ સનમ તારી કને માંગુ હવે બસ એટલું,

લડખડે જો આ કદમ, તો ઝાલ મારી આંગળી.

એટલું સમજી શક્યો હું ઘર સુધી તારા જઈ,

જગતભરના માર્ગ સૌ તારા તરફ જાતા વળી.

એક ચિત્તે, એક ‘મન’થી હું રટણ તારું કરું,

‘હું’ પણું જાયે મટી ને, જાઉં તારામાં ભળી.

— ‘મન’ પાલનપુરી

Advertisements

2 thoughts on “વાત મારી સાંભળી !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s