તું સમજી જા.


મારો સમય કમજોર છે તું સમજી જા,
ખોટા વખતનો દોર છે તું સમજી જા.
અંટસ તને શાની પડી મારા થકી,
અરમાન કાંઈ ઓર છે તું સમજી જા.
તારી મને આદતખરે અકળાવતી,
જાલીમ અદા શિરજોર છે તું સમજી જા.
આ દામિની ચમકાવતી તારૂં વદન,
આકાશ જો ઘનઘોર છે તું સમજી જા.
મારી વલે તેં શી કરી છે એ સમજ,
તું તો સનમ ચિત્તચોર છે તું સમજી જા

[છંદઃગાગાલગા ગાગાલગા ગાગાલગા]

-નરેન્દ્ર જગતાપ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s