હું કોણ છું?


હું અત્ર,તત્ર,સર્વત્ર છું
એટલે એવુ ન માની લેશો
કે હું ઈશ્વર છું
હું અત્ર,તત્ર,સર્વત્ર છું
પણ હું કોઈ ઋષિ નો
મંત્ર(શબ્દ બ્રહ્મ) નથી
હું અત્ર,તત્ર,સર્વત્ર છું
એટલે એનો અર્થ એમ
નથી કે હું સ્વતંત્ર છું
બધે છે વિસ્મય,આશ્ચર્ય
ને અચરજ ઘણું
તેમ છતાંય હું
કોઈ જંત્ર નથી
તો પછી
હું કોણ છું?
હું યંત્ર છું
હા હું યંત્ર છું,યંત્ર છું યંત્ર છું
-શરદ ત્રિવેદી

Advertisements

One thought on “હું કોણ છું?

  1. સુંદર અભિવ્યક્તી,
    યત્ર,તત્ર,સર્વત્ર યંત્ર જ યંત્ર, આ યંત્રોએ જાણે પ્રકૃતીને વેરવિખેર કરવાની અને માનવીને અસહાય કરવાની નેમ લીધી હોય તેવું લાગે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s