રૂમાલ માં


એક મોસમ ઝરમરે રૂમાલ માં.
એક ચોમાસુ તરે રૂમાલ માં.
ખૂપતા ગ્યા રોજ લીલા છાયડા,
રોજ થોડુ રણ ખરે રૂમાલ માં.
આંસુઓને ખાળવા મુશ્કેલ છે,
મેઘ જેવુ મન ઝરે રૂમાલ માં.
કાળ કેરી કોટડી માં કેદ છું,
જિંદગી ફરતી ફરે રૂમાલ માં.
શબ્દની સંપત મુબારક આપને,
મૌન મારુ પાંગરે રૂમાલ માં.
       પ્રો.મહેશભાઈ મકવાણા

Advertisements

2 thoughts on “રૂમાલ માં

  1. MAJA AAVI GAI ,
    SAHEB LAKHATA RHESHO
    શબ્દની સંપત મુબારક આપને,
    મૌન મારુ પાંગરે રૂમાલ માં.
    EXCELLENT!!!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s